HÅLLBARHET OCH FN:s GLOBALA MÅL

Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar ständigt med att applicera ett hållbart perspektiv inom samtliga verksamheter, detta gör vi med stöd i de Globala målen. Här kan du läsa mer om hur ZBF arbetar med  hållbarhet och FNs globala mål.

 

INSAMLINGSPOLICY

Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse och denna insamlingspolicy beskriver och reglerar hur insamlingen ska gå till. Syftet med policyn är att värna den enskilde givaren och ska säkerställa att insamlingsarbetet genomförs på ett transparent och seriöst sätt. Här hittar du Zelmerlöw & Björkman Foundations Insamlingspolicy. 

POLICY ANGÅENDE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Styrelsen i Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation har den 26 april 2018 antagit följande policy för lagring och hantering av personuppgifter. Denna policy är upprättad enligt GDPR och baserar sig på Berättigat intresse/Intresseavvägning som rättslig grund

Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Ändamål

Ändamålet med lagringen av personuppgifter är att på ett säkert och effektivt sätt administrera de givare som finns till Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation. Det ligger i vårt legitima intresse att till dessa kunna ge relevant och personligt riktad information för att möjliggöra framtida donationer till vår verksamhet.

Motivering

Motiveringen för lagringen är att kunna inhämta information om våra givare samt kommunicera med dem. Ett nyhetsbrev skickas ut ca fyra gånger per år samt inbjudningar till olika typer av event som Zelmerlöw & Björkman Foundation arrangerar. Uppgifterna används enbart för internt bruk och lämnas aldrig ut till tredje part annat än till de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra vårt ändamål.

Tillämpning och revidering

Styrelsen är ytterst ansvarig för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Generalsekreterare Magdalena Jennstål är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar

Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Generalsekreteraren får delegera ansvaret och implementationer till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Personuppgiftsbehandling

Uppgifter som lagrats i Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundations register är:

•  För- och efternamn

•  Postadress och ort

•  Telefonnummer (i förkommande fall) 

•  E-post adress (i förekommande fall)                           

•  Registreringsdatum            

•  Företagsinformation (namn, adress, orgnr)

•  Inkomna donationer

•  Typ av givare                  

•  Kostönskemål 

•  Kläd- och skostorlekar                

•  Korrespondensnoteringar

Den registrerade har rätt att få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. De har rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få utdrag på sina uppgifter.

Hur de registrerade informeras

Att vi valt Berättigat Intresse/Intresseavvägning som rättslig grund framgår här på vår webb. Vi informerar löpande de som registerförs via separata utskick, nyhetsbrev och inbjudningar till de event som Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation arrangerar.

INTEGRITETSPOLICY

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Personuppgiftsombud/
Dataskyddsansvarig

Generalsekreterare Magdalena Jennstål
+46 73-505 63 24
magdalena.jennstal@zbfoundation.se

Personuppgiftsombud/
Dataskyddsansvarig

Generalsekreterare Magdalena Jennstål
+46 73-505 63 24
magdalena.jennstal@zbfoundation.se