”EDUCATION HAS A TRICKLING EFFECT”

Zelmerlöw & Björkman Foundation stärker utsatta ungdomar i delar av Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap. Tillsammans med lokala partners identifierar vi unga i slummen och hjälper dem att utbilda sig samt hitta sina talanger och drivkrafter, vilket ger dem hopp inför framtiden. 

Tack vare våra fantastiska givare och partners har vi sedan 2013 kunnat vara med finansierat utbildningsprojekt i Sydafrika tillsammans med Star for life, ett dagcenter för gatpojkar i Uganda tillsammans med Children of Ssuubi samt projektering av en skola i Etiopien. Men framförallt kan vi nu efter flera års nära samarbete med Global Relations och Isaach Macharia i Kenya stolt presentera Kenswed-modellen.

Kenswed-modellen bygger på att det inte räcker med att bara tillhandahålla utbildning för att ungdomar från svåra förhållanden ska hitta sin drivkraft och ta sig ur sin fattigdom. Det behöver även adderas andra värden som inkluderar kreativitet, hälsa och att de basala behoven tillgodoses. För när unga får hitta sin drivkraft och känna hopp bidrar de inte bara till sin egen utveckling utan även till sitt samhälles framtid.

Nedan kan du läsa om de olika delarna i modellen.

Utsatta barn och ungdomar SKA få en utbildning, de SKA få tillfälle att utveckla sina talanger och de SKA visas en väg ut ur sin utsatthet. På så vis tror jag att världen blir en bättre plats för alla att leva i, och därför startade jag min stiftelse.

Måns Zelmerlöw, grundare Zelmerlöw & Björkman Foundation

ZBF I SIFFROR

  • 300 elever går på Kenswed gymnasieskola varav 56 % är tjejer
  • 135 tjejer bor på Kensweds internat
  • 35 pojkar får boende av ZBF för att kunna gå på Kenswed Academy
  • 27 elever som tagit examen från Kenswed får universitetsstipendium från ZBF
  • Alla elever som har tagit examen från Kenswed har haft godkända betyg
  • 35 platser för gatupojkar i Uganda får gå till ett dagcenter

KENSWED ACADEMY

Kenswed Academy är den gymnasieskola och det utbildningssystem som vi tillsammans med lokala partners bygger, finansierar och driver i Ngong, utanför Nairobi, Kenya, för de allra fattigaste barnen. Här går idag 300 elever från slummen fördelat på 7 klasser. Jämlikhet, entreprenörskap, hållbarhet, idrott, kultur och hälsa är, vid sidan om den teoretiska utbildningen, viktiga delar i vårt arbete. De här ungdomarna behöver dock mer än bara en traditionell undervisning, de har utmaningar vi bara kan föreställa oss. Därför är Kenswed mycket mer än bara en gymnasieskola.

Hållbarhet

Vi har alltid ambitionen att tänka hållbart när vi investerar i nya samhällstjänster som när vi bygger en egen brunn, biogasdriven spis, solcellspaneler och egen biodling för att ersätta socker i teet. Vidare ser vi till att samverka med den lokala befolkningen så det skapas ringar på vattnet av vår närvaro. Till exempel använder vi lokala byggkonstruktörer, skapar jobb för lokalbefolkningen på skolan och i våra verksamheter runt om kring.  

Kenswed Hospital

I juni 2019 slogs dörrarna upp till vår nybyggda hälso- och mödravårdsklinik på Kenswed. Kliniken, som finansieras av ZBF samt av våra partnerorganisationer Lööf Foundation och Rejlers AB, är ytterligare ett led i arbetet med att tillhandahålla bra förutsättningar för våra elever och samhället runtomkring. Det är också ytterligare ett tillskott till Kenswed Community. Kenswed Hospital kommer till att börja med fokusera på att tillhandahålla prenatal vård (före födsel) till gravida kvinnor, samt allmän hälso- och sjukvård och sexuell utbildning för ungdomar. På sikt hoppas vi även på att kunna hjälpa till vid förlossningar. Vårt mål är att ge bästa sjukvård möjlig i kenyanska standarder till alla som kommer hit. Här kan du se en kort film om Kenswed Maternity and Helth Center. 

Kenswed Yrkeshögskola

Just nu projekterar vi för att bygga en egen yrkeshögskola för att kunna erbjuda fler av eleverna eftergymnasial utbildning som leder direkt till jobb. Vi söker partners som vill finansiera uppbyggnaden av yrkeshögskolans olika delar samt utbildning och drift för att utbilda elever inom tex Entreprenörskap, Hotell/Administration, Maskinister, Restaurang, Snickare, Målare, Rörmokare, Elektriker, Svetsare, Programmerare, Drönarförare, Väktare/säkerhet, Turistguide, Sjuksköterska/undersköterska/barnmorska, Solcellsinstallatör och körkortsutbildning.

Exempel på kostnader i Kenswed-modellen

250 kr = kostnad per månad för att en kvinnlig elev kan få boende på internatet inklusive frukost, middag, boende, hygienartiklar, säkerhet och en kärleksfull föreståndarinna

550 kr = kostnad per månad för att en elev kan gå på Kenswed inklusive lärare, undervisning, klassrum, utrustning, el, säkerhet, idrott, kreativitet och vatten

800 kr = alla (300 st) elever får frukost och lunch en dag

11 000 kr = årlig kostnad för universitetsstipendium för en elev inklusive socialt stöd

50 000 kr = Kenswed Hospitals kostnad per månad för driften inklusive löner, medicin, vatten, sanitet och material

250 000 kr = driftkostnad för en klass under ett år på Kenswed inklusive lärare, klassrum, utrustning och vatten

*Alla kostnader är exklusive insamlings- och administrationskostnader. Valutan kan också öka kostnaderna.

KENSWED COMMUNITY

Kring gymnasieskolan bygger vi med lokala partners upp ett community som syftar till att ge våra elever och i många fall även de som bor i närheten, tillgång till basala tjänster. Detta är en förutsättning för att våra elever ska kunna komma till skolan överhuvudtaget och kunna fokusera just på sin utbildning. Exempel på detta är att vi har grävt en brunn så att alla på skolan, men också flera hundra familjer i närområdet, har rent vatten. Maten lagas av kocken Nickson och görs så näringsriktig och mättande som möjligt av de råvaror som finns.

Kenswed Internat

Ganska tidigt upptäckte vi att många barn hade för långt hem för att kunna gå till skolan eller så hade de helt enkelt inte något hem. Då byggde vi ett internat. Idag bor 135 flickor på internatet som leds av den underbara Naomi. På internatet får man inte bara en riktig säng med rena lakan i, där lär man sig att tvätta sina kläder, hålla ordning på sina saker, vikten av god hygien och att man tar vara på de chanser man får. Inte minst finns det en varm famn hos Naomi att gå till när det behövs. Vi bistår även ca 35 pojkar som är hemlösa med boende sedan 2018.

Kenswed – hela vägen till försörjning

För att eleverna på Kenswed Academy ska kunna ta sig ur sin fattigdom räcker det i de flesta fall inte bara med att erbjuda en gymnasieutbildning utan ZBF vill följa eleverna hela vägen till försörjning i den mån det är möjligt. Därför försöker vi att hitta partners som kan finansiera satsningar på inkomstgenererande aktiviteter, entreprenörskap, universitetsstipendier och yrkeshögskolestipendier. Idag finansierar vi universitetsstipendier till 27 studenter. 

Lokalt ägandeskap

Zelmerlöw & Björkman Foundations uppfyller sitt ändamål genom att samverka med lokala organisationer. Global Relations är verkställande organisation för ZBF på plats i Kenya. Det innebär att allt ZBF gör i Afrika sker i nära samråd och tillsammans med lokala aktörer. Det är en förutsättning att ägandeskapet och viljan till förändring är lokal för att vårt arbete ska ge en hållbar och långsiktig effekt. Det är därför det lokala behovet styr vad vi ska möjliggöra och inte svenska/givarens intressen. Det är även ur detta samarbete som modellens namn kommer: KenSwed (Ken=Kenya, Swed=Sweden).